SKAT – Danmarks største cirkus.

Hvis du har haft en dårlig dag på arbejdet, så glæd dig i det mindste over, at du højest sandsynligt ikke har haft en ligeså dårlig dag på arbejdet som man må formode at visse højtplacerede personer i SKAT´s organisation har.

Skandalerne klæber til SKAT, og efterlader mere og mere et billede af en organisation der ikke er sin opgave voksen, og som har overordentligt svært ved at etablere den tiltro, man er nødt til at have som privatperson eller virksomhed til det skatteinddrivende organ. Udover at fungere som administratorer af et skattesystem, hvis opgave er at inddrive finanserne til at betale for verdens største offentlige sektor, så viser det sig at det ikke er det ikke kun er vores dyre velfærdssamfund vi finansierer via skatten. I går kom det nemlig frem, at manglende kontrol af skatterefusioner, menes at have kostet den danske statskasse 6,2 milliarder kroner. Penge der i stedet er havnet i lidt for smarte udenlandske virksomheder. Grotesk nok i sig selv, men nærmest tragikomisk taget i betragtning, at Skatteministeriets Interne Revision faktisk i 2013 konstaterede, at kontrollen på området ikke var tilstrækkelig.

Og det er jo langt fra eneste gang at SKAT bliver udstillet, så bare for at nævne nogle få:

  • Der er oprettet tjenestemandssager mod i alt seks ansatte der har benyttet sig af metoder overfor Jesper ”Kasi” Nielsen der tangerer embedsmisbrug. Chikane der har gjort at SKAT måtte undskylde overfor Jesper ”Kasi” Nielsen, men også en situation der har gjort, at erhvervsmanden i stedet har flyttet sin forretning til udlandet.
  • Rigsrevisionens beretning vedrørende den offentlige ejendomsvurdering rejser en række kritikpunkter over for Skatteministeriets og SKAT´s forvaltning af vurderingsområdet. Kritik af fejl begået som kan betyde, at tusindvis af boligejere i årevis har betalt for meget i skat
  • IT systemet der skulle effektivisere inddrivelsen af restancer har kostet en formue. Ikke bare at udvikle, men også i forhold til at der utilsigtet er sket forældelse af gæld for cirka 1,3 milliarder kroner i 2014.

Summen af alle skandalerne kan kun betyde én ting: SKAT´s direktør, Jesper Rønnow Simonsen, er en ”dead man walking”. Uagtet at der sidder mellemledere som naturligvis har et operationelt ansvar for skandalerne, så er det svært at forestille sig, at den seneste ikke får den hårdeste af alle konsekvenser for skatte-direktøren.

Det skriger til himlen, at vi har brug for en oprydning. Ikke kun i SKAT´s organisation, men i skattesystemet som helhed. I løbet af ugen kom det nemlig også frem, at Post Danmark, delvist ejet af den danske stat, har valgt at flytte en del af deres økonomifunktion til udlandet, af forretningsmæssige hensyn og for at spare. Hvis staten selv begynder at flytte arbejdspladser ud af landet fordi det er for dyrt at drive forretning herhjemme, så er der måske noget om sagen.

Skattesystemet skal gøres simplere, forståeligt for Hr. og Fru Danmark, og for SKAT selv. Får vi sidstnævnte med, så har vi vist alle med, og det er en god start. Derudover skal skatten lempes på en lang række områder, startende med skat på arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det er essentielt for menneskets belønningsbalance, at gevinsten ved at skifte passiv forsørgelse ud med aktiv bidrag er økonomisk mærkbar. Det er også essentielt at det at gøre en ekstraordinær indsats skal belønnes tilsvarende. Derfor skal skatten lettes i såvel bunden som toppen.