Gentofte Kommune er en veldrevet kommune med et højt kommunalt serviceniveau, og med en lang række gode tilbud for borgerne. Det anerkender vi 100% i Liberal Alliance Gentofte. Vi har jo netop valgt selv at bo i Gentofte Kommune af den årsag, at en masse ting fungerer godt.

Men vi synes også der er plads til forbedring, og vi synes der er plads til udvikling. Når kommunen bestemmer om du som grundejer må etablere et raftehegn, eller om det SKAL være en hæk, så synes vi kommunen går for langt. Vi synes også staten går for langt, når det er forældres indkomst der bestemmer hvor en gymnasieelev skal gå. Vi så langt hellere at der var frihed til at vælge om man vil have hegn eller hæk, og frihed til at bestemme om man vil gå i gymnasie med sine venner, eller prøve noget helt andet et andet sted.

Det er derfor vi siger: Vi skal videre. For vi skal videre. Videre fra den formynderiske kommunale tankegang, og videre mod mere personlig frihed.

Frem mod kommunalvalget vil vi løbende præsentere vores politik og mærkesager indenfor en række områder. Fælles for dem er, at de alle hører under vores visioner om at understøtte et godt og frit liv i Gentofte, med prioritet på kernevelfærd og med så lille en skatteopkrævning som mulig for stadig et levere et højt serviceniveau.

Share: