Liberal Alliance

Mere personlig frihed

Danmark er på vej til at blive et formyndersamfund, hvor politikere blander sig i alting. Det skal stoppes. Borgerne skal have lov at leve deres liv som de selv synes. Politikere skal ikke være smagsdommere.

Mindre skat

Danmark har verdens højeste skattetryk. Og politikerne fortsætter med at udskrive nye skatter og afgifter. Det udhuler vores levestandard, dræner vores konkurrenceevne og koster os tusinder af job. Den udvikling skal vendes.

Gang i væksten

Velfærd forudsætter velstand. Vi er nødt til at få flere mennesker til at arbejde, hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land. LA går ind for halvering af selskabskatten og forbedringer for erhvervslivets vilkår i Danmark.

Mere for pengene

Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten alt for dårlig og pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Stop den syndflod af papirer, blanketter, skemaer og kontrol, som strømmer ud fra Christiansborg.

Logo