Erhvervsordfører Ida Auken (R) kalder det omstridte håndværkerfradrag er en tordnende fiasko, fordi det bl.a. tilgodeser de rige. Og ja, håndværkerfradraget er en fiasko. Men ikke på grund af dets konsekvenser, men på grund af dets uskønne natur.

Fradraget er et symptom på, hvordan man har ført skattepolitik i mange år. Særregler og særskatter er en integreret del af vores skattemodel, og ikke én eneste politiker tager et opgør med et system, som hverken borgerne eller systemets administratorer hos Skat reelt forstår. Vi har ikke brug for flere særregler og særskatter, vi har brug for langt færre.

Aukens forargelse kommer egentlig bag på mig. Det siger jo sig selv, at håndværkerfradraget tilgodeser dem, der bruger håndværkere. Har man ikke råd til det, så forsøger man selv. Den konsekvens kan vel næppe komme bag på nogen.

Men når Auken konstaterer, at fordi håndværkerfradraget oftere bruges af de rigeste danskere, så lader man kassemedarbejderen betale for renovering af køkkener i Nordsjælland, så bliver jeg altså bekymret for rigets politiske tilstand. Det plejer at være forbeholdt den yderste venstrefløj at føre den slags forfejlede økonomiske logik. Det er en retorisk kortslutning.

Det er nemlig sådan, at der aldrig er nogen, der betaler for noget, andre har fået, med mindre deres egen omkostning er blevet højere. Man betaler ikke for den fyr, der fandt en skjorte i butikken til halv pris, mens man selv måtte betale fuld pris. Og man betaler ikke for andres skattelettelser, bare fordi man ikke selv fik én af slagsen. Det ved Auken også godt. Men det er bare en bedre punchline at påstå.

Der ændrer ikke ved, at konklusionen er rigtig nok. Ethvert særfradrag og enhver særskat er nemlig forkert, fordi dets formål netop er at ramme skævt, og dermed gøre op med et sundt princip om, at skatten er en byrde, vi alle bør bære ligeligt efter indkomst. Fordele, der ikke er forbeholdt alle, er skadelige, og særskatter, hvis formål er at ramme særlige grupper er uretfærdige.

Hvis Auken ville gøre gavn, nu hvor hun lader sig forarge over fradrag, der rammer skævt, så tog hun et seriøst opgør med de særfradrag og særregler, der bidrager til et uoverskueligt og uretfærdigt system: Grønne checks, fradrag for din kaffe i lufthavnen, når du rejser med arbejdet, fradrag for omkostninger i forbindelse med dit barns konfirmation, hvis du er skilt og fradrag for bidrag til velgørenhed er blot nogle af de tåbelige og indviklede regler, som skatteyderne i Danmark slås med. Særregler, som kun de færreste forstår.

Det burde være ordførernes ærinde at gøre op med junglen af fradrag, fordi de skader skattesystemet for alle borgere, og ikke bare være indigneret, fordi en gruppe velstillede har fået gavn af det omtalte fradrag.

Share: