Erhvervspolitik

Når man driver virksomhed arbejder man med planlægning der går mange år frem. Det er kun rimeligt overfor erhvervslivet, at den førte erhvervspolitik understøtter dette. Erhvervslivet har krav på nogle rammer der er gennemsigtige, og har et længere perspektiv. Det giver erhvervslivet rimelige vilkår i forhold til strategi og planlægning at de kender rammevilkårene for en årrække.

Vi skal liberalisere og afbureaukratisere erhvervslivet i så høj mulig grad. Den bedste erhvervspolitik er en liberal erhvervspolitik der skaber så lidt bureaukrati som muligt og virker attraktiv for investeringer.

Jeg vil arbejde for:

  1. Færre regler og mindre bureaukrati
  2. Gradvis sænkelse af selskabsskatten
  3. At staten ikke yder direkte erhvervsstøtte. Derfor skal vi afskaffe erhvervsstøtten, bortset fra støtte til forskning, medier og turisme.
  4. Privatisering
  5. Vi skal etablere en plan i hvilken vi nøje redegør for rammebetingelserne for erhvervslivet de næste 10 år, herunder 1-4 inkluderet.

Derudover skal vi kigge på om det ikke er på tide at reformere Planloven. I dens nuværende udformning skaber den urimeligt mange begrænsninger for erhvervslivet.

Vi skal styrke vores konkurrenceevne ved at sænke selskabsskatten og gøre Danmark til at attraktivt land at etablere sig i. I forhold til udenlandske selskaber har vi en god geografisk placering med henblik på at drive skandinavisk virksomhed ud fra Danmark. Det skal vi understøtte via lavere selskabsskat og styrkelse af vilkårene for erhvervslivet.

Vi skal over en 10 årig periode implementere udvalgte dele af Produktivitetskommisionens anbefalinger omkring privatisering indenfor den offentlige sektor. Vi skal fokusere på at privatisere de såkaldte “kolde hænder”, altså områder indenfor det offentlige der overvejende er administration og ikke-kerneydelser, f.eks. rengøring og kantinedrift og lade vores dygtige aktører indenfor den private sektor byde ind på drift af disse.