De liberale partier i regeringen i form af Liberal Alliance og Venstre, har de sidste par dage været ude med en charmeoffensiv hvis formål er at tilgodese de ca. 480.000 danskere som beskattes af fri telefon. Dette ved at regeringen som led i den kommende skattereform vil afskaffe beskatningen heraf. Det forlyder i charmeoffensiven, at man beskattes af at kunne passe sit arbejde udenfor normal kontortid.

Problemet med charmeoffensiven er desværre, at præmissen nok er trukket lige kreativt nok op. Det er jo ikke arbejdet udenfor kontortid man beskattes af, det er den private brug af telefon og data. Skulle man være i tvivl om dette, kan man med fordel læse SKAT’s egen vejledning, der tydeligt beskriver forholdet og forudsætningen.

Beskatning er ikke et begreb født i den liberale baghave, men når det nu skal være, så er det faktisk et sundt liberalt princip at beskatte individuelt, og ud fra de goder der konkret stilles til rådighed. Skat på arbejde, skat på fri bil til privat brug, og altså fri telefon. Alle de elementer som for mange mennesker er en del af den samlede lønpakke, og derfor bør behandles som sådan. Individuel beskatning er klart det mest liberale, fordi det sikrer at den der forbruger, også er den der betaler. Faktisk en form for brugerbetaling. Det lyder næsten liberalt, ikke sandt?

Skulle man få flertal til at afskaffe beskatningen, vil det medføre at virksomhederne fradrager omkostningen, og altså nedbringer deres skattepligtige indkomst, uden at der sker en tilsvarende beskatning af de medarbejdere som goderne stilles til rådighed for. Eller sagt på en anden måde: i stedet for at de glade modtagere af fri telefon selv delvist betaler over skatten, så dækker vi alle sammen provenutabet. Et provenutab som naturligvis vil stige, da flere vil benytte sig af ordningen.

Det ligner slet og ret et liberalt vildskud. Jeg betaler gerne skat af et gode jeg forbruger, og som stilles til rådighed for mig af min arbejdsgiver. Det er rimeligt nok, og det er et sundt princip, at det er mig der betaler den regning, og ikke andre der ikke har samme fordel. Jeg synes så absolut at skatten på arbejde er alt for høj. Jeg synes det skal være endnu mere attraktivt at arbejde fremfor at være på passiv forsørgelse, og jeg ser frem til at regeringen kommer med et ambitiøst oplæg til at få skattetrykket markant ned. Det er bare ikke løsningen at pille mere eller mindre tilfældige elementer ud for ens kernevælgere og gøre dem skattefrie. Det er bare mærkværdigt.

Der er et overvejende stort sammenfald mellem de skatteydere der givetvis føler sig snydt for topskattelettelser, og de skatteydere der kan se frem mod en afskaffelse af skat på fri telefon. Man kunne næsten få den tanke, at regeringens liberale fløj med dette forslag forsøger sig med en form for populistisk kompensationsløsning ovenpå det mislykkede topskatteeventyr.

 

Share: