Debatten om roadpricing dukker jævnligt op. Og ligeså jævnligt mødes forslagene af et forudsigeligt teater, hvor de forskellige partier nærmest til perfektion spiller de samme roller – enten for eller imod. For en liberal bilejer som mig er det næsten givet, at min rolle er som kraftig modstander. Så det er jeg. Og alligevel ikke.

På den ene side er roadpricing blot endnu en skat i rækken. Det er endnu en skat på os bilejere, der i forvejen har været hysterisk beskattede i form af den vanvittige registreringsafgift – også selvom den nu er blevet lidt mindre. Det er ikke roadpricingen i sig selv, der fortjener modstand. Det er den samlede beskatning af os bilejere som gruppe, og forslaget om endnu mere af slagsen, der vækker min modstand.

På den anden side er roadpricing én af de mindst grimme unger i børneflokken af skattebastarder. Roadpricing tilhører en sjælden race af skatter og afgifter, hvis natur jeg faktisk godt forstår. For nu når det offentlige stiller vejene til rådighed, men vi bruger dem individuelt alt afhængig af, om vi har bil eller ej, så er det da absolut den mest retfærdige måde at beskatte borgere på: Via en individuel brugerbetaling. En skat, der aktiveres ved brug og opgøres via størrelsen af forbrug, er en skat efter mit hoved. Så kan den enkelte borger helt selv bestemme, om man påtager sig en beskatning ved at gøre brug af servicen, eller undlade og så tage cyklen. Det frie valg. Det er sød musik i den liberale bilejers ører.

Sagen er den, at bilisterne i rigtigt mange år har været overordentligt rentable kunder i statens butik. Omkostningerne til anlæg, drift og vedligeholdelse af de statslige og kommunale veje i Danmark er langt lavere, end provenuet som registreringsafgiften og forskellige skatter og afgifter har bidraget med. Selv hvis man regner afledte omkostninger som luftforurening etc. med, tjener staten godt på bilisterne. Men måden hvorpå det sker, er bare forkert.

Den rigtige og mest rimelige løsning på en skat, der ikke bare rammer hårdt, men også rammer skævt, vil være at sænke registreringsafgiften markant og gradvist over en periode og i samme periode gradvist implementere roadpricing. På den måde sikrer man en retfærdig beskatning af bilejere baseret på brugen af det fælles gode, som vejene er. Og man sikrer, at de som ikke bruger vejene – i hvert fald ikke i bil – heller ikke indirekte beskattes af dem. Det kunne være, at flere ville betale deres skat med glæde, hvis den var transparent og forbrugsafhængig, og ikke bare en brandbeskatning for at dække andre huller.

Share: